Các tuyến đường hoạt động của nhà xe Cúc Mừng

Thông báo chung về các tuyến xe của Nhà xe.

Thời điểm hiện tại với 9 tuyến xe như sau:

  1. Con Cuông – Hà Nội – BX.Nước Ngầm – BX.Mỹ Đình.
  2. Con Cuông – Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang – BX. Bắc Giang
  3. Tân Kì – Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang – BX. Bắc Giang.
  4. Con Cuông – Hưng Yên – Hải Dương –  Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn – BX. Phía Bắc Lạng Sơn.
  1. Con Cuông – Nam Định –  Thái Bình – Hải Phòng  – Hưng Yên – Hải Dương – BX. Hải Dương.
  2. Tân Kỳ –  Nghĩa Đàn – Hưng Yên – Hải Dương – Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn – BX. Phía Bắc Lạng Sơn.
  3. Tân Kỳ – Nghĩa Đàn – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Hưng Yên – Hải Dương – BX. Hải Dương.
  4. Con Cuông – BX.Vinh – Huế – Đà Nẵng – BX. Trung tâm Thành Phố Đà Nẵng.
  5. Con Cuông – Hà Nội – Bắc Ninh – Samsung Bắc Ninh – Thái Nguyên – Samsung Thái Nguyên.

Tổng đài tư vấn và đặt vé xe, tiếp nhận khiếu nại và phản hồi : 19009075

Hotlines chuyển phát nhanh hàng hoá các tuyến: 0948935777